קבלני בנייה וליקויים מהותיים במסגרת פרויקט הבנייהכיום ניתן לשמוע על מקרים רבים בהם נסגרה עסקת רכישה עבור נכס נדל"ן מסוים, ולאחריה נמצאו אי אלו ליקויים במבנה. הזכות להגיש תביעה עבור פיצויים בשל אותם ליקויים שהתגלו, מתאפשרת רק לאחר שבוצעה בדירה בדיקת בדק בית יסודית או במהלך פינוי דירות, בו התגלו כשלים המחייבים תיקונים בעלויות משתנות. תביעות עבור פיצויים אלו מוגשות על ידי עורכי דין נגד קבלני הבנייה, עם תום מיצוי כל האמצעים והפניות אל חברות הבניה. הזכאות לפיצויים ברורה מאליה לאור עוגמת הנפש שעתידים להסב ליקויי הבנייה עבור הדייר. 

מתי ניתן להגיש תביעות עבור פיצויים? 


ברוב המקרים ישנו קשר ישיר בין גובה הפיצויים לעלויות התיקונים והיקפם, אולם לכל כלל יש יוצא מן הכלל וניתן להבחין בלא מעט מקרים בהם עלויות התיקון היו נמוכות יחסית, יחד עם זאת אי הנוחות ועוגמת הנפש שהסבו לבעלי הדירה היו רבים לאין ערוך. הפגיעה באיכות החיים של דיירי הבית, מהווה גם היא עילה לתביעה עבור פיצויים, כאשר לדבר לא חייב בהכרח להיות קשר לעלות התיקונים. כך למשל התובע יכול ליהנות מהיקף פיצויים גדול באופן יחסי לעלויות של התיקונים. 

סייגים במסגרת תיקון ליקויים על ידי קבלן בנייה 


לפי חוק המכר, רוכש הדירה יכול להעניק הזדמנות לקבלן הבנייה לבצע תיקון ליקויי בנייה, אולם הרוכש איננו מחויב לעשות זאת. אדרבא, מכאן אין להסיק שהקבלן יכול לנצל זאת ולבצע תיקונים בצורה ירודה ורשלנית דרך התעלמות מכוונת מאותם הליקויים המהותיים והחמורים, לטובת תיקונים קוסמטיים בלבד עבור פגמים זניחים יחסית. אסור להעניק אפשרות לקבלן הבנייה להפוך את הדירה או הבית שזה עתה רכשתם לסוג של אתר בנייה לעריכת ניסויים כאלו ואחרים על ידי פנייה לאנשי מקצוע חובבניים ובלתי מקצועיים. 

בשורה תחתונה, נדגיש שרוכשי דירות נדרשים לא להיכנע לתכתיביהם של קבלני בנייה, שכן מדובר ברכישה משמעותית של נכס יקר במישור הכלכלי ונפשי כאחד. לפיכך ישנו צורך לפעול בשיקול דעת ולכלכל את צעדיכם בתבונה.