תביעות קבלני בנייה בגין ליקויים חמוריםהגשת תביעה נגד קבלני בנייה עבור פיצויים, יכולה להיעשות רק לאחר שבוצעו בדיקות בדק בית מקיפות ונבחנו כל הליקויים האפשריים או הקיימים במבנה. תביעות אלו מוגשות על ידי עורכי דין, לאחר שמוצו כלל האמצעים והפניות אל חברת הבנייה שהיתה אחראית לפרויקט. ליקויי בנייה עשויים להביא לעוגמות ומפחי נפש של ממש. ביתו של כל אדם מהווה את מבצרו ומשכן בטחונו, וככזה אין זה מפתיע שהימצאותם של ליקויי בנייה עתידים להסב פגיעה ממשית לצד אי נוחות עבור דיירי הבית. 

מציאה והתמודדות עם ליקויי בנייה 


ליקויי בנייה הינם עילה מספקת לתביעות עבור קבלה של פיצויים. ברוב המקרים סכום הפיצוי נקע בהתאם להיקף של הליקויים והעלויות הנדרשות עבור תיקונן. ליקויי בנייה יכולים להתעורר בשעה של פינוי דירות, בה מבצעת החברה ניקיון יסודי בחללי הדירה במהלכו ניתן יהיה לחשוף, עד רמה מסוימת, תקלות וכשלים במבנה. ישנם מקרים יוצאים מן הכלל, בהם עלות התיקונים עבור הליקויים הינה נמוכה יחסית כמו למשל במקרה של רטיבות בדירה, אולם יחד עם זאת הסבל הנגרם לבעלי הדירה ברמה היומיומית הינו משמעותי מאד. 

מה היחס בין גובה הפיצוי לעלויות התיקונים? 


בשל הפגיעה ברמת איכות החיים, גם אם מדובר כאמור בעלויות נמוכות יחסית עבור תיקון הליקוי שנתגלה בדירה, בהחלט יכולה להוות עילה מספקת לקבלה של פיצויים הולמים, שלעתים אף יכולים להיות הרבה יותר גבוהים ביחס לעלויות התיקון הנדרשות. לסיכום נאמר שישנו צורך לבחון כל מקרה לגופו, ולא תמיד ימצא קשר ישיר והכרחי בין גובה הפיצוי לעלות תיקוני הליקויים. קבלן בנייה רשאי לבצע תיקונים עבור הליקויים, ועל הרוכש להעניק לו הזדמנות זו בהתאם לחוק המכר. יחד אם זאת מכאן לא נובע שרוכש הדירה מחויב לכך. 

פיקוח על עבודתו של קבלן הבנייה מעבר לכך, אסור לאפשר לקבלן הבנייה לנצל את הזכות האמורה, ולפיכך להעניק לו אפשרות לבצע את התיקונים בצורה רשלנית ובלתי מבוקרת, דרך מתן שירות ירוד והתעלמות בצורה מכוונת מהימצאות של ליקויי בנייה חמורים ומהותיים