המדריך המלא לפינוי דירתך לפני שיפוץ במסגרת תמ"א 38

תמ"א 38 הנה תכנית מתאר ארצית אזרחית, שנוסחה כדי להתגונן מפני רעידות אדמה. במסגרת תקנה זו, מופו הבניינים החייבים בשיפוץ: בניינים הבנויים על עמודים, ונבנו לפני שנת 1980 – הם שני הקריטריונים הידועים ביותר בתחום זה. בתמורה לשיפוץ, מקבל הקבלן המבצע כ 3 קומות בבניין המשופץ, אותן הוא יבנה בגג הבניין, או 2 קומות על הגג, וקומת העמודים של הבניין. 
נתונים אלה הנם נתונים ממוצעים לשוק, ומשתנים בהתאם לעיר ולסוג השיפוץ: בגין תמ"א 38 (1) אין חובת פינוי, והשיפוץ מתבצע במקביל למגורי הדיירים, ובגין תמ"א 38 (2) מוטלת על הקבלן החובה לדאוג לפינוי הדיירים, ולאחר מכן – להרוס את הבניין ולבנות מחדש, בהתאם לתקנות תמ"א 38 של משרד הבינוי והשיכון. בעסקה זו צפוי הקבלן לקבל יותר קומות לרשותו בבניין. 
על מנת שהאינטרס של הדייר יישמר במסגרת פינוי דירה מסוג זה, חשוב לעקוב אחר ההנחיות הבאות: 
· ליזום אספת דיירים עם ועד הבית, ונציגי הקבלן המבצע, ולקבל לוח זמנים מפורט מתי ניתן יהיה לחזור לדירה. 
· לוודא כי עלות הפינוי, לרבות תשלום השכירות במקום המגורים הארעי חלים על הקבלן. 
· לוודא כי התשובות בגין שני הסעיפים שלעיל רשומות בחוזה מול הקבלן – כלשונן. 
· לארוז את הציוד לקראת בואם של נציגי חברת ההובלות מטעם הקבלן. 
· להכין רשימה מרוכזת עבור כל דיירי הבניין, ובה יופיעו החפצים הכבדים, כגון פסנתרים וארונות – המצויים בדירות השונות, ולהגישה לקבלן. נציגי חברת ההובלה יפנו את החפצים עבור הדיירים לפי הרשימה המרוכזת. 
ככלל, ניכר כי ברבים מהמקרים הקבלן מבקש להעצים את רווחיו על חשבון השירות הצפוי לדיירי הבניין, אולם בפועל המצב אינו כך. עסקה מהסוג הזה אינה רווחית עבור הקבלן כפי שנוהגים לחשוב. עלות עורכי דינו, פינוי הדיירים, והזמן אותו הוא צריך להשקיע בהחתמות דיירים על העסקה גבוהות לאין שעור, וזאת בטרם חישבנו את עלות הבנייה בפועל. הקבלן משלם מחיר גבוה ממחיר בניית בניין חדש וזוכה לתמלוגים בשווי של פחות מרבע הבניין.