שאלות נפוצות על פינוי דירה לפני שיפוץבמאמר זה תוכל למצוא תשובות לשאלות רבת שנשאלו על פינוי דירה לפני שיפוץ. השתמש במאמר זה בתבונה. במידה ולא מצאת את תשובתך, נסח שאלה חדשה. במידה ומצאת את תשובתך, האחריות לשימוש בה חלה עלייך בלבד, אך אנו נעשה את המיטב על מנת שתוצאת ההובלה תהיה אופטימלית בעבורך: 

הדירה שלי הולכת להיות מפונה מכורח תמ"א 38. אין בידי את החוזה מול הקבלן ואני חושש לגורל תכולת הדירה 


תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית, המבקשת לבנות מחדש את הבניין שלך, כמו גם רבים אחרים, כך שיהיה עמיד בפני רעידות אדמה. על אף שמדובר בפרויקט שיזמה המדינה, הקבלנים המבצעים הם אנשים פרטיים המקבלים הטבות בנייה מהמדינה בתמורה לשירות שהם עושים. נסה לדבר עם ועד הבית שלך ולהוציא ממנו תשובות לשאלות קונקרטיות. במידה והוא לא ענה, או לא היה בטוח מספיק בעצמו, מומלץ ליזום אספת דיירים, בה תפעילו לחץ על הוועד לבירור כל הפרטים. האם עלי לדאוג לעלויות הפינוי שלי בעצמי עקב תמ"א 38 ? 


לא. על הקבלן המבצע לדאוג לכל מחסורייך שעה שהפרויקט נבנה. עליו לדאוג לפינוי, ולתשלום השכירות במקום הזמני. ברבים מן המקרים הקבלן מקצה מראש מקום בו ישהו הדיירים. על אף שבמסגרת הרגולציה, כך צריך להיות, יש להתעקש שסעיף זה ייכנס גם לחוזה ביניכם הדיירים לבין הקבלן. האם יכולים להיות עיכובים בהשלמת שיפוץ עקב תמ"א 38 ? 


יכולים להיות עיכובים במסגרת עסקה זו. יכול לקרות מצב בו יזמתם אספת דיירים, ונאמר לכם מתי מועד הסיום המשוער, כאשר בפועל המועד מתארך בכמה חודשים, ולעתים אפילו בשנה. כעקרון, ההסכם הוא בין הקבלן למדינה. אמנם אתם בחרתם אותו במסגרת מכרז, וחתמתם כדי שיבוא לעשות את הפרויקט, אך המעשה עצמו הוא הזמנה של המדינה, על מנת למנוע רעידות אדמה. לפיכך, אין הרבה מה לעשות, אך ניתן לקיים דיון בבתי משפט עם נציג מטעם הקבלן או משרד הבינוי והשיכון. האם הקבלן מפסיק להיות נחמד אלינו, הדיירים, מרגע שקיבל את הפרויקט בשל אותה מחויבות למדינה, ולכן לא מרגיש מחויב כלפינו ? 


חשוב לציין כי לקבלן אין כל אינטרס לנצל את מעמדו כמי שמחויב למדינה יותר מאשר לכם. הקבלן נושא בהוצאות אסטרונומיות, שעוברות בהיקפן הוצאות על בניית בניין חדש. מנגד, הוא לא מרוויח בניין זה, אלא רבע בניין בקירוב, שגם אותו הוא צריך לבנות בעשר אצבעותיו על גג הבניין או בתחתיתו. לפיכך, הקבלן זקוק לכמה שיותר עסקאות כאלה, גם כדי להצדיק את המעשה מבחינה כלכלית, וגם כדי לשמור על שמו הטוב כקבלן המחויב ללוח זמנים. לכן סביר להניח שאי עמידה בלוח הזמנים אינו מעשה מכוון, אלא נעשה עקב אילוץ.