תמ"א 38 ברמת גן –בעד ונגד

תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בני שלוש קומות ויותר, אשר נבנו לפני שנת 1980, כדי לשפץ אותן ולשדרגן כך שיהיו חזקים ועמידים בפני רעידות אדמה. התכנית, שגובשה בשנת 2005 , כוללת, לבד מהשיפוץ, השדרוג וההתאמה לתקן, שורה של תמריצים, לרבות הוספת יחידות דיור, הקמת ממד"ים, הוספת חניות ועוד. עיריית רמת גן הקימה מנהלת התחדשות המסייעת לתושבי העיר לקדם את הנושא, בין השאר על ידי כל המידע הרלוונטי הכרוך בתכנית.

לא הכול על מי מנוחות

במקומות שונים, בעיקר בפריפריה, התכנית מיושמת- אם בכלל- בעצלתיים, בשל אי-כדאיותה עבור הקבלנים. בחינת תמ"א 38 ברמת גן מעלה ומגלה קשיים מסוג אחר.  במאי 2014 השיגה האופוזיציה בעיר הישג משמעותי, כאשר חתמה עם  הנהלת העירייה הסכם לפיו, במקום הוספת 52.000 יחידות דיור שהיו אמורות להתווסף על פי תכנית תמ"א 38 – תוגבל התוספת באופן משמעותי. במסגרת ההסכם התחייבה העירייה להוציא באופן זמני  מספר מוגבל של היתרים לביצוע תכניות במסגרת תמ"א 38 . בימים אלה ( מאי 2015 ) אמורה ועידה מחוזית לתכנון ובנייה לאשר תכנית מתאר עירונית חדשה.

תמ"א 38 ברמת גן

התכנית שנחתמה קובעת יחס מידתי בין מספר יחידות הדיור הישנות שייהרסו במסגרת תמ"א 38 ברמת גן לבין מספר יחידות דיור חדשות שאמורות להיבנות במקומן. היחס שקבעה התכנית הוא בנייתן של פי ארבעה יחידות חדשות יותר ממספר הדירות שייהרסו. המספר ישתנה בין רובעי העיר השונים. הסיבה העיקרית להתנגדות חברי האופוזיציה לבניית עשרות אלפי יחידות דיור חדשות נובעת מהחשש כי תיפגע איכות החיים של תושבי העיר, בין השאר ואולי בעיקר בגלל שבנייה מאסיבית תיצור עומס ולחץ על תשתיות העיר. עוד קובעת התכנית המוסכמת כי לא יינתנו היתרי בנייה במסגרת תמ"א 38 במקום בתים פרטיים ובתים דו משפחתיים ועם זאת יינתנו לתושבים תמריצים לאיחוד חלקות שמשמעותו העדפת בניית בניין מגורים רב קומות אחד על פני שני בניינים ישנים נמוכים.

שנה לאחר השגת הסכם בין הנהלת העירייה ובין האופוזיציה עדיין לא נאמרה המלה האחרונה ועדיין צפויות התפתחויות (בלתי צפויות...) בנושא תמ"א 38 ברמת גן.