ביטוח מבנה למשכנתא – בנק או חברת ביטוח פרטית?

ביטוח מבנה נועד להעניק כיסוי והגנה במקרים בהם נגרם נזק פיזי למבנה מאש, פיצוצים בצנרת, פגעי מזג האוויר ועוד.
הביטוח נועד לכסות בגין נזקים פיזיים הנגרמים לקירות, מרפסות צנרת ועוד חפצים הצמודים לבית, אך אינו מכסה את ערך הקרקע או חלקים המשמשים לעסק.

כך לא חלות עלויות תיקון הנזק על המבוטח והוא נמנע מהוצאות כספיות גדולות ובלתי צפויות.

מהו ביטוח מבנה למשכנתא ולמי הוא נחוץ?
חלק גדול מהדירות במדינת ישראל מבוטחות באמצעות הבנקים למשכנתאות והאיגודים החקלאיים. הבנקים שנותנים הלוואות לרכישת דירה דואגים למשכן את הנכס לטובתן, ועורכים בעצמם ביטוח לדירה, שמשולם כמובן על ידי הקונה. רוב לוקחי המשכנתאות נדרשים על ידי הגוף המלווה (הבנק) לרכוש ביטוח המורכב מאלמנטים של ביטוח חיים וביטוח מבנה, ובכך מבטיח לעצמו המלווה כי לא תהיה ירידת בערך הנכס לו נתן הלוואה, ובמקרה של נזק תדאגנה חברות הביטוח לכיסוי והשבת המצב לקדמותו.
מהו ההבדל בין ביטוח מבנה למשכנתא דרך הבנק המלווה ודרך חברת ביטוח פרטית?

הבנקים המלווים היו באופן מסורתי גם אלו שניפקו לרוכש את פוליסת ביטוח מבנה למשכנתא שנדרשה ממנו בכדי לקבל את ההלוואה, אך משנת 2005, בעקבות שינוי החוק בעניין זה, קיבלו חברות הביטוח ובאמצעותם סוכני הביטוח אפשרות להציע מחירי ביטוח מבנה למשכנתא, במחירים תחרותיים שלא פעם נמוכים משמעותית מהמחירים שמציע הבנק המלווה.

בחישוב רב שנים (שמחושב על פי השנים בה המשכנתא עומדת) יכולים הפרשים אלו להגיע לאלפי שקלים. העברת ביטוח מבנה למשכנתא מהבנק למבטח פרטי, שלא כמו בביטוחים אחרים, אינה כרוכה בקנסות שכן גביית הפרמיה נעשית בנפרד מגביית ההלוואה
יתרון נוסף שמציעות חברות הביטוח הפרטיות בנושא ביטוח מבנה למשכנתא הינו האפשרות לבטח את המבנה והתכולה שלו בפוליסת ביטוח אחת, ואזי, במקרה של נזק, מנכים מהמבוטח את דמי ההשתתפות העצמית רק פעם אחת, לעומת ביטוח מבנה לחוד וביטוח תכולה לחוד בפוליסות שונות, שבו, במקרה שניזוקו גם המבנה וגם התכולה ידרש המבוטח לשלם השתתפות עצמית פעמיים – על כול פוליסה בנפרד.