תאונת עבודה

ישנם מספר אפיקים אפשריים עבור כל אדם שנפצע במהלך עבודתו ומעוניין לקבל פיצויים בגין הנזק שנגרם לו ובגין ההוצאות הכספיות הנדרשות לטיפולו. המכנה המשותף והבסיס של כל האפיקים הללו נשען על נקודת המוצא שתאונת עבודה, בה הנזק שנגרם לעובד היה תוצאת ישירה של מילוי תפקידו, איננו נדרש לכיסוי על ידי העובד בעצמו. המוסד לביטוח לאומי הוא האפיק המרכזי כיום דרכו ניתן לקבל פיצויים בגין תאונות עבודה, וזאת מכיוון שכל עובד במדינת ישראל של היום מבוטח על פי חוק דרך ביטוח לאומי.

מאלו גורמים ניתן לקבל פיצויים?

אפשרות נוספת לקבל פיצויים היא דרך המעסיק או דרך חברת הביטוח שלו, או שהעובד יכול לקנות פוליסות ביטוח שונות לעצמו שנועדו לכסות במקרים של תאונות עבודה או פגיעות שנגרמו במסגרת ובמהלך העבודה. ביטוח לאומי נועד לבטח את כלל העובדים מפני פגיעות אפשריות שעשויות להיגרם במהלך העבודה, ועל כן הנזק עצמו הוא זה שעומד בבסיס הזכאות לפיצויים. על מנת לקבל פיצויים מביטוח לאומי חייב העובד להוכיח שאכן אירעה לו תאונת עבודה.

אלו תשלומים זכאי לקבל נפגע עבודה?

ההגדרה של תאונת עבודה היא מאד רחבה ומתייחסת למעשה לכל נזק אפשרי שעלול להיגרם לעבוד במקום עבודתו, או במהלך כל פעילות אחרת בה הוא משתתף מטעם העבודה. לנוכח ההגדרה הרחבה הנ"ל, גם תאונות שאירעו בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה יכולות להיות מוכרות כתאונות עבודה. במידה ונגרם נזק זמני לעובד, שמחייב מספר ימי מנוחה על פי החלטותיו של רופא מומחה, העובד יהיה זכאי לקבל תשלום עבור ימי מנוחה אלו בשיעור של כ- 75% מהכנסותיו, שלא יעלה על סכום של 1032 ₪.

פיצוי חלקי

הכינוי של פיצויים אלו הקרא "דמי פגיעה", וניתן להגיש בקשה לקבלתו בפרק זמן מוגבל שלא יעלה על שנים עשר חודשים החל מרגע קרות התאונה. חלק מהפיצוי ישולם על ידי המעסיק, כאשר רובו ישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי. חשוב לציין שפיצויים אלו באמצעות האפיק האמור מוגבלים לתקופה של שלושה עשר שבועות בהם העובד נעדר מהעבודה. לפיכך ניתן לראות שמדובר בפיצוי חלקי בלבד על הנזק.